Cursussen

 

Voorjaar 2019

(Klik voor een cursusbeschrijving op de desbetreffende knop van het uitklapmenu onder ‘Cursussen’ in het bovenscherm.)
 
De inschrijvingstermijn voor onze voorjaarscursussen is verstreken. De eerstvolgende activiteiten zijn gepland voor het najaar van 2019 en zullen tijdig worden bekendgemaakt.

 

U kunt zich tot twee weken voor het begin van een cursus aanmelden. Deze periode is nodig voor de administratieve, financiële en organisatorische voorbereiding.

Aanmeldingen die korter tevoren binnenkomen kunnen helaas niet meer in behandeling worden genomen.